Gezinsweekenden

Elk jaar organiseren we twee weekenden voor gezinnen met een kind met diabetes. Tijdens zo’n weekend krijgt het hele gezin even diabetes. Zo werken we aan begrip voor elkaar en meer kennis over diabetes binnen het gezin. De gezinnen worden door verschillende ziekenhuizen geselecteerd. Hebben jullie moeite met het reguleren van de diabetes binnen het gezin, dan kun je altijd even informeren naar de mogelijkheden om deel te nemen.