Complicaties bij diabetes

A: microvasculaire schade

  • oogschade (“retinopathie”), waarvoor controle door de oogarts noodzakelijk is, dit om de kans op blindheid ten gevolge van diabetische oogschade zo klein mogelijk te maken;
  • nierschade (“nefropathie”), waarvoor controle via bloed- en urineonderzoek noodzakelijk is, dit om de kans op ernstig nierfunctieverlies met kans op dialyse zo klein mogelijk te maken;
  • zenuwschade (“neuropathie”), waarbij door schade aan in het bijzonder de gevoelszenuwen bijvoorbeeld tintelingen en pijn aan de voeten kan ontstaan, maar ook een verlies aan gevoel met kans op schade aan de voeten, zonder dat het gemerkt wordt. Daarnaast kan er ook sprake zijn van schade aan de zenuwen die naar het maagdarmstelsel gaan met bijvoorbeeld verminderde werking of verlamming van de maagspier, waardoor de maag zich niet goed kan ledigen.

B: macrovasculaire schade

  • met name bij mensen met type 2 diabetes mellitus is er meer kans op het te vroeg optreden van een hartinfarct;
  • in mindere mate is er ook sprake van een verhoogde kans op het te vroeg optreden van herseninfarcten;
  • ook de vaten naar de benen kunnen zijn aangetast, met als gevolg een grotere kans op voetafwijkingen en amputaties. Ook hier geldt weer, dat roken hierbij een belangrijke rol speelt.

C: andere vormen van schade

  • ook de gewrichten kunnen last hebben van de diabetes mellitus. De gewrichtskapsels kunnen verdikken, met uiteindelijk een verminderde beweeglijkheid en pijn. Deze klachten zijn vaak moeilijk te bestrijden;
  • klachten op het gebied van de seksualiteit zijn eveneens mogelijk, bij mannen zich vooral uitend als het onvermogen om een normale erectie te verkrijgen, en bij vrouwen een te droge schede en weinig tot geen zin in vrijen. Vaak zijn deze klachten een gevolg van het bestaan van zowel vaat- als zenuwschade;
  • zeker bij type 2 diabetes mellitus en (fors) overgewicht is er meer kans op kanker; bij vrouwen moet dan gedacht worden aan een verhoogde kans op bijvoorbeeld borstkanker, bij mannen aan een verhoogde kans op het optreden van dikkedarmkanker.