Hypo

Er is sprake van een hypo als je bloedglucosewaarde lager dan 4 mmol/l is. Er is dan te weinig glucose in je bloed. Omdat glucose ook brandstof is voor je hersenen functioneren je hersenen tijdens een hypo niet optimaal. Dat kan verklaren waarom iemand die weet dat hij een hypo heeft toch niet goed weet wat hij moet doen.

Hoe goed je een hypo voelt verschilt per persoon en is onder andere afhankelijk van hoe snel je bloedglucosewaarde gezakt is naar die lage waarde en hoe vaak je hypo's hebt.

Wat de symtomen zijn van een hypo zie je in de afbeelding. De oplossing? Koolhydraten eten. Snelle suikers hebben snel, maar kort effect. Zogenaamde langzame koolhydraten hebben een langer durend effect. Je diabetesverpleegkundige kan je het beste uitleggen hoe jij hypo's het beste oplost.

Hyper

Een hyper betekent een te hoog glucosegehalte (>10mmol/l) in het bloed. Als de glucose je cellen niet in kan vanwege een tekort aan insuline blijft er teveel glucose achter in het bloed.

Het kan zijn dat je jezelf te weinig insuline hebt toegediend voor de koolhydraten die je hebt gegeten of dat je bijvoorbeeld een hebt verstopping in je systeem, maar soms is de oorzaak ook lastig te achterhalen.

De sypmtomen van een hyper zie je in de afbeelding. Een hyper los je op door extra insuline of door te bewegen (als je tenminste zeker weet dat je wel insuline in je ichaam hebt!). Ook drinken zonder suiker helpt.